NORDTRANS THERMO odnotowuje silny wzrost od 2005 roku i w chwili obecnej jest jednym z największych polskich operatorów logistycznych w zakresie przewozów w temperaturach kontrolowanych pomiędzy Polską a Skandynawią. Aktywność firmy skupia się na przewozach i dystrybucji ryb, mięsa, warzyw i owoców oraz szeregu innych przetworzonych i łatwopsujących się artykułów spożywczych. Szczególnie duży 40%-owy udział w rynku stanowi przewóz i dystrybucja świeżego łososia z Norwegii do Polski. Naszym klientom oferujemy przewozy cało pojazdowe i częściowe, artykułów świeżych, mrożonych jak i łączonych świeżych z mrożonymi. Większość usług stanowią dostawy terminowe, dlatego muszą być one świadczone na najwyższym poziomie zarówno od strony doboru właściwych środków przewozu, jak również poprzez właściwą kontrole temperatury na całej długości łańcucha transportowego, kończąc na pełnej i całodobowej informacji do klienta, o stanie realizacji dostawy. Właściwe wykonanie usług możliwe jest dzięki doświadczeniu operatora oraz doświadczeniu podwykonawców i kooperantów, których dobieramy jedynie w oparciu o długookresowe umowy współpracy. Szczególnie ważne dla utrzymania pełnego i całorocznego serwisu w Norwegii jest doświadczenie kierowców oraz odpowiednie wyposażenie techniczne samochodów, które firma musi spełniać w stosunku do warunków geograficznych jak i przepisów drogowych tego kraju. Klienci Nordtrans Thermo mogą liczyć na pełną obsługę dostaw w relacjach pomiędzy Szwecją, Danią, Norwegia a Polską i innymi krajami UE. W chwili obecnej wykonujemy rocznie dla naszych klientów ok. 4000 zleceń, przewożąc około 80 tys. ton towarów. Nasze wieloletnie doświadczenie w działaniu na rynku skandynawskim, elastyczna strategia organizacyjna oraz wysoka specjalizacja w dystrybucji ładunków w temperaturach kontrolowanych, pozwala firmie w krótkim okresie czasu podwoić te możliwości przewozowe, adekwatnie do wzrastającego zapotrzebowania bieżących jak i przyszłych klientów.

NORDTRANS THERMO odnotowuje także silny wzrost w sferze organizacji przewozów w cysternach. Nasza wyspecjalizowana kadra oraz elastyczność całej organizacji w obsłudze przewozów w cysternach, pozwoliła nam na rozwinięcie współpracy z kluczowymi europejskimi liderami branży spożywczej.