DIAMENTY FORBESA

W 2010 roku firma NORDTRANS THERMO Sp. z o.o. otrzymała kolejne wyróżnienie i została uhonorowana Diamentem Forbesa 2010. Firma zajęła 34 miejsce w regionie pomorskim spośród firm, których przychody roczne mieszczą się w przedziale od 5 do 50 mln złotych. Zestawienie Diamenty Forbesa powstaje we współpracy z firmą Dun&Bradstreet. W aktualnym, czwartym już rankingu, znalazły się firmy, które w latach 2006-2008 najbardziej dynamicznie zwiększały swoją wartość. Dun & Bradstreet Polska zgromadziła dane o podmiotach, które złożyły w terminie raporty do KRS w 2009 roku. Na tej podstawie powstała baza firm, którym Wywiadownia przyznała pozytywny rating wiarygodności:
– są one rentowne (na podstawie wskaźnika EBIT oraz ROA),
– mają wysoką płynność bieżącą, nie zalegają z płatnościami,
– wykazują się dodatnim wynikiem finansowym oraz wartością kapitałów własnych w latach 2005-2008.
Na listę Diamentów trafiły firmy najszybciej zwiększające swoją wartość. Wartość firmy została obliczona na podstawie tzw. metody szwajcarskiej, łączącej metodę majątkową i dochodową. Pierwsza nie wycenia potencjału pracowników i know-how. Wycena na podstawie zysków nie uwzględnia np. wrażliwości na zmiany sezonowe. (Firmy rozwijające się, inwestujące mogą mieć niskie zyski). Połączenie metod usuwa te ułomności. Wartość firm W jest średnią ważoną wartości ich majątku (Wm) i wartości dochodowej (Wd).
Majątek wyceniono na podstawie średniej arytmetycznej wartości likwidacyjnej i wartości księgowej netto, która kwotowo odpowiada kapitałowi własnemu pomniejszonemu o wartości niematerialne i prawne. Wartość dochodowa to średnia zysków lat 2006-2008. Wzrost wartości wyznacza średnia ważona: wzrost z lat 2007-2008 ma dwa razy większe znaczenie niż z lat 2006-2007

GAZELA BIZNESU 2009

W 2010 roku firma NORDTRANS THERMO Sp. z o.o. została laureatem prestiżowej nagrody Gazele Biznesu 2009. Wyróżnienie to przyznaje się dynamicznie rozwijającym się firmom krajowym, które odnotowują stabilny wzrost przychodów oraz są rzetelnym i wiarygodnym partnerem biznesowym dla kontrahentów oraz instytucji państwowych. Rankingi Gazele Biznesu sporządzane są co roku przez dzienniki ekonomiczne należące do szwedzkiej grupy Bonnier Press Group. Oprócz „Pulsu Biznesu” zestawienia takie opracowują jego siostrzane dzienniki ze Szwecji, Danii, Austrii, Łotwy, Rosji, Estonii i Słowenii. Kryteria wyboru Gazel są w poszczególnych krajach dostosowane do lokalnych warunków gospodarczych, ale cel wszędzie jest ten sam: promowanie małej i średniej przedsiębiorczości. Ranking Gazele Biznesu to już znana i wiarygodna marka w świecie biznesu. To jedyny ranking, który uwzględnia nie tylko ostatni rok działalności, ale bada dynamikę rozwoju firmy i premiuje jej szybki i stabilny rozwój w okresie ostatnich 3 lat. Największym atutem rankingów „Pulsu Biznesu” jest ich absolutnie obiektywny charakter. Do rankingów firmy kwalifikowane są bezpłatnie. I nawet jeśli zgłaszają się samodzielnie, dokładnie sprawdzane są przez zaufanego partnera – wywiadownię gospodarczą Coface Poland, która na potrzeby „Pulsu Biznesu” przygotowuje i opracowuje rzetelne rankingi. Właśnie, dlatego wyróżnione firmy zyskują szacunek środowiska i liczne przywileje.